Algemene informatie

Wij verlenen hulp aan volwassenen, kinderen en jeugdigen met lichte tot matig ernstige psychische of psychosociale klachten. Enkele voorbeelden: depressieve klachten, angstklachten, paniekaanvallen, spanningsklachten, burn-out, arbeidsgerelateerde klachten, rouwverwerking, negatief zelfbeeld, faalangst, opvoedingsproblemen, problemen op school en relatieproblemen. Bij ernstige en/of meervoudige problematiek, verslaving of acute crisis kan verwijzing naar tweedelijnszorg nodig zijn. Extra informatie van De Landelijke Vereniging van Eerstelijnspychologen: Clientinformatie_LVE

Bij een wachttijd van meer dan vier weken zetten wij ons in om zo mogelijk bij een andere aanbieder van GBGGZ zorg te plaatsen. Kijk voor de actuele wachttijd op de voorpagina.


E-health

Van Rhoon Psychologen biedt in samenwerking met Telepsy veel E-health mogelijkheden aan. De inzet van E-health wordt bij iedere behandeling overwogen. Er wordt standaard een ROM meeting afgenomen. Met de ROM meting krijgen zowel de behandelaren als de cliënten via terugkoppeling inzicht in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, kan de professional samen met de cliënt regelmatig de behandeling evalueren, bijsturen en waar mogelijk verbeteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via deze link informeren we u over de gegevensregistratie als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van Rhoon Psychologen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De psychologen van Van Rhoon Psychologen respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ voor volwassenen en kinderen