Kinder- en jeugdpsychologie

De psycholoog voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) kan uw kind helpen als hij of zij last heeft van:

Angstklachten
Onzekerheid
Agressie / woede
Opvoedingsproblemen
Depressieve klachten
Seksueel misbruik
Dwanghandelingen en –gedachten
Seksuele problemen
Slaapproblemen
Faalangst
Sociaal / emotionele problemen
Gedragsproblemen
Studieproblemen / problemen op school
Gezinsproblemen
Lichamelijke klachten
Verwerking van trauma, rouw, scheiding, etc.
Negatief zelfbeeld
Zindelijkheidsproblemen

Klik hier voor aanmelden kind en jeugd

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ voor volwassenen en kinderen