Nieuwsupdate

UPDATE: 6 december 2018

“Mentaal Beter en Van Rhoon Psychologen bundelen krachten”

Uitbreiden, doorgroeien en wachttijden verkorten – het zijn enkele belangrijke redenen die hebben geleid tot de fusie van Mentaal Beter en Van Rhoon Psychologen die per 3 december jl. officieel heeft plaatsgevonden. Met deze geplande overname wil zowel Van Rhoon Psychologen als Mentaal Beter voorzien in de bedrijfsopvolging van Van Rhoon Psychologen, het waarborgen van de continuïteit van zorg en het behoud van de bijbehorende banen. Daarnaast biedt het Mentaal Beter de mogelijkheid om haar zorg verder uit te breiden in regio Drechtsteden. Lees verder..

 

Nieuwsbericht 25 september 2018

Middels dit bericht zijn wij verheugd u deelgenoot te maken van de geplande overname van ‘Van Rhoon Psychologen’ door Mentaal Beter. ‘Van Rhoon Psychologen’ zocht een kwalitatief goede partner en vond daarin een goede match bij Mentaal Beter; een landelijke organisatie van kleinschalige praktijken. Mevrouw van Rhoon blijft nauw betrokken bij de praktijk, treedt in dienst bij Mentaal Beter en zal haar huidige rol binnen de praktijk blijven vervullen.

Uiteraard heeft de continuering van kwalitatief goede zorg onze hoogste prioriteit. Tevens willen we benadrukken dat we zorgvuldig om zullen gaan met de cliëntgegevens, in lijn met de eisen van de wet. Wij streven er naar om zo geruisloos mogelijk over te gaan, zodat de cliënten daar zo min mogelijk van merken.

Na de samenvoeging willen we op korte termijn een grotere praktijkruimte huren, die beter is ingericht op het toenemend aantal cliënten. Uitgangspunten van een nieuwe locatie is dat uw huidige behandelaar niet wijzigt en dat de bereikbaarheid vergemakkelijkt.

Daarnaast biedt de combinatie ‘Van Rhoon Psychologen’ en Mentaal Beter naast het bestaande aanbod van de Generalistische Basis GGZ, Kind & Jeugd GGZ en POH-GGZ ook de mogelijkheid van Specialistische behandelingen, waar een psychiater van Mentaal Beter bij betrokken zal zijn.

Wij nodigen u van harte uit om te reageren op dit voornemen via een e-mail naar info@vanrhoonpsychologen.nl

Met hartelijke groet,

Marga van Rhoon

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ voor volwassenen en kinderen