Bijlage bij verwijzing

Client wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
VolwassenenKinderen en Jeugdigen

Er is sprake van een
Vastgestelde psychische DSM-IV stoornisVermoeden van een psychische DSM-IV stoornis

(Vermoedelijke)werkdiagnose(s) of diagnose(s):
AngststoornisDepressieFobieënPaniekaanvallenPTSSSociale angstSomatoforme stoornisStemmingsstoornisAnders namelijk

Reden van verwijzing en/of de vraag bij de verwijzing:

Is er sprake van een relevante psychologische voorgeschiedenis?
Ja (evt. documentatie toevoegen)Nee

Er wordt de volgende zorgprestatie verwacht:
GB-GGZ Kort (BK, passend bij lichte zorgvraagzwaarte)GB-GGZ Middel (BM, passend bij matige zorgvraagzwaarte)GB-GGZ Intensief (BI, passend bij ernstige zorgvraagzwaarte)ter beoordeling van Van Rhoon Psychologen

Opmerkingen en aanvullingen:

Printen

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ voor volwassenen en kinderen